GDPR

Ochrana osobních údajů – GDPR

 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány u:
Ota Veselý
Jedlová 464, Jedlová u Poličky 569 91, Česká republika
Kontaktní adresa: info@calounictviota.cz

 

Kdy a jaké údaje shromažďujeme?

Při vzájemném kontaktu a poptávce po zboží nebo službách
V našem kontaktním formuláři shromažďujeme vaše jméno, email, název společnosti, registrační číslo DPH, IČO, daňové identifikační číslo, číslo EORI, webovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu, vaši otázku jako součást budoucího plnění smlouvy, abychom mohli připravit návrh řešení.

 

Při objednávce zboží a služeb

Vzhledem k tomu, že smluvní a právní závazky shromažďujeme od Vás následující informace: vaše jméno, email, název společnosti, registrační číslo DPH, IČo, daňové identifikační číslo, číslo EORI, webovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu a údaje o bankovním účtu, abychom mohli řádně zpracovat Vaši objednávku a vydat daňové doklady.

 

Jak dlouho jsou data uchovány?

Zaslání dotazu nebo poptávky uchováváme po dobu 2 let. Informace o objednávce a dokumentaci s tím spojenou uchováváme po dobu stanovenou zákonem.

 

Co můžete?

Můžete se zeptat jaké všechny Vaše údaje, jak dlouho a za jakým účelem uchováváme, i kdo k těmto údajům má přístup. Můžete požádat o opravu nebo smazání těchto údajů. Můžete požádat o ukončení odesílání e-mailových zpráv.

 

Na koho se obrátit?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje v rozporu s platnými zákony, kontaktujte nás.
Pokud nejste s vyřízením Vaši stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost o špatném zacházení s Vašimi údaji u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

SDÍLENÍ A PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ (příjemci osobních údajů)

Příjemci osobních údajů
Můžeme sdílet osobní údaje shromážděné shora popsanými metodami s třetími stranami, které poskytují určité služby související s prodejem našich výrobků a služeb, dodávkou, zpracováním objednávek, administrativní podporou nebo použitím softwaru. Tyto osoby jsou tedy v postavení zpracovatelů osobních údajů.

 

Osobní údaje můžeme sdílet zejména:
1) s našimi obchodními zástupci a řidiče, kteří s Vámi mohou komunikovat za účelem plnění smluvních závazků mezi společností XY a zákazníkem, včetně objednání, odeslání a dodání objednaného zboží.
2) s dodavateli našich informačních systémů, kteří mohou mít v některých případech přístup k vašim osobním údajům.
3) s externími právníky, pokud je to nezbytné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu
našich oprávněných zájmů.

 

Záruky
Do procesů zpracování osobních údajů jsme uzavřeli procesory osobních údajů, které zaručují přinejmenším stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

Bezpečnostní data
Zavedli jsme a udržujeme potřebná technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy informační bezpečnosti v souladu s nejlepšími obchodními praktikami tak, aby odpovídaly potenciálnímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Současně bereme v úvahu současný stav ochrany osobních údajů před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti osob, kteří mají přístup k Vašim údajům, pravidelné zálohování, postupy obnovy dat a řízení incidentů, ochrana softwaru zařízení, na kterých jsou uložena osobní data.